پرچم هاي تشريفات در سالن هاي كنفرانس، غرفه هاي نمايشگاهي، اتاق هاي مديريت، لابي ها و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند. سايز متداول پرچم هاي تشريفات ۹۱×۱۵۰ ميباشد اما گاهي در سايز ۱۰۰×۱۷۰ نيز توليد می‌شوند. براي چاپ پرچم هاي تشريفات از جنس جير يا ساتن استفاده میشود. نقش