پرچم ملل

از پرچم ملل که تصویر پرچم کشور های مختلف است بصورت عمودی در آژانس های هواپیمایی ، سمینار های بین المللی ، شرکت هایی که با خارج از ایران در تعامل هستند و … استفاده میشود.

چاپ این پرچم

در مجموعه پرچم سازان این پرچم نیز مانند سایر محصولات به صورت سفارش تک و یا سفارش تعداد طراحی و اجرا میشود. این پرچم در ابعاد رومیزی ،تی و ال ، تشریفات و اهتزاز از جنس ساتن مناسب سلیقه و سفارش شما تولید میشود.چاپ این پرچم در مجموعه ما دارای کیفیت و رنگ بسیار عالی بوده و پارچه مورد استفاده جنس ساتن و یا جیر میباشد.

چرایی استفاده از این پرچم

بیشتر شدن روابط سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی با کشور های دیگر باعث ایجاد نیاز به تشریفات شده است و احترام متقابل به کشور های دیگر را افزایش میدهد و این پرچم میتواند گزینه ی مناسبی برای این منظور باشد.

کاربرد پرچم ملل

این پرچم در همایش های بزرگ و دیدار های بین المللی استفاده گردیده و بسیاری از ارگان ها، شرکت های معتبر و هتل ها برای پذیرائی از میهمانان خارجی از این  پرچم استفاده مینمایند.

پرچم ملل در مسابقات ورزشی ، المپیک ، علمی و …نیز کاربرد فراوان دارد.

مجموعه پرچم سازان

در مجموعه پرچم سازان چاپ پرچم ملل و انواع پرچم های دیگر(رومیزی،تشریفات و…) با کیفیت و رنگ بسیار عالی در کمترین زمان انجام میگیرد.

طراحی و پیاده سازی پوریا جباری