image

فقط به یک آرم بسنده نکنید. با ما پتانسیل واقعی برند خود را نزد مشتریان و جامعه هدفتان نمایان سازید.

سفارش تولید پرچم ساحلی بر روی پارچه ساتن براق برای شهر کتاب ساعی. چاپ این پرچم در دو طرح مختلف انجام گردیده است. پایه این پرچم نیز از نوع پایه ساحلی سنگین است که بسیار مقاوم و مرغوب میباشد.
سفارش تولید پرچم ساحلی بر روی پارچه ساتن اجرا گردیده است. پرچم‌های ساحلی برای نمایان کردن فروشگاه و کسب و کار بسیار مناسب هستند. این پرچم‌ها در افتتاحیه‌ها نیز برای پروسه برندینگ بسیار موثر می‌باشند.

تولید پرچم ساحلی

به سفارش شهر کتاب ساعی

جنس پرچم: ساتن

چاپ به صورت دیجیتال

طراحی و پیاده سازی پوریا جباری