image

فقط به یک آرم بسنده نکنید. با ما پتانسیل واقعی برند خود را نزد مشتریان و جامعه هدفتان نمایان سازید.

سفارش تولید پرچم ساحلی بر روی پارچه ساتن براق. چاپ این پرچم به صورت دو رو انجام گردیده است. پایه این پرچم نیز از نوع پایه ساحلی سنگین بوده که بسیار مرغوب و مقاوم میباشد.
سفارش تولید پرچم ساحلی بر روی پارچه ساتن اجرا گردیده است. پرچم‌های ساحلی برای نمایان کردن فروشگاه و کسب و کار بسیار مناسب می‌باشند. این پرچم‌ها در افتتاحیه‌ها نیز بسیار موثر برای پروسه برندینگ می‌باشند.

تولید پرچم ساحلی

به سفارش آرایشگاه پیرایش هنر

جنس پرچم: ساتن

چاپ به صورت دیجیتال

طراحی و پیاده سازی پوریا جباری