image
image
image
image

فقط به یک آرم بسنده نکنید. با ما پتانسیل واقعی برند خود را نزد مشتریان و جامعه هدفتان نمایان سازید.

سفارش تولید پرچم تشریفات بر روی پارچه ساتن مات با ریشه دوزی کاربنی انجام گردیده است. چاپ این پرچم به صورت دو رو انجام گردیده است. پایه این پرچم نیز از نوع پنجه شیری بوده که یکی از مرغوب ترین نوع پایه میباشد.
سفارش تولید پرچم رومیزی نیز بر روی پارچه ساتن مات اجرا گردیده است. نوع ریشه دوزی این پرچمها نیز کاربنی میباشد. چاپ پرچم به صورت دو رو بوده و بر روی پایه سنگی استوار گردیده اند.

تولید پرچم رومیزی و تشریفات

به سفارش شرکت پندار آفرینان پاسارگاد

جنس پرچم: ساتن

چاپ به صورت دیجیتال

طراحی و پیاده سازی پوریا جباری