image
image

فقط به یک آرم بسنده نکنید. با ما پتانسیل واقعی برند خود را نزد مشتریان و جامعه هدفتان نمایان سازید.

سفارش تولید پرچم رومیزی به مناسبت هفته نیروی انتظامی به سفارش ناجا. چاپ این پرچم در دو طرح مختلف برای ارگانهای نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی انجام گردیده است. تعداد پرچم تولید شده در این سفارش سیصد عدد می‌باشد.
سفارش تولید این پرچم بر روی پارچه ساتن اجرا گردیده است. پروسه تولید پرچم‌ها شامل چاپ و دوخت به صورت هم پوشانی می‌باشد. پایه این پرچم‌ها نیز بعد از انجام مراحل چاپ و دوخت به صورت مجزا و مطابق با سفارش ارسال گردیده است.

تولید پرچم رومیزی

به سفارش نیروی انتظامی

جنس پرچم: ساتن

چاپ به صورت دیجیتال

طراحی و پیاده سازی پوریا جباری