image

فقط به یک آرم بسنده نکنید. با ما پتانسیل واقعی برند خود را نزد مشتریان و جامعه هدفتان نمایان سازید.

سفارش تولید پرچم ساحلی بر روی پارچه ساتن برای فروشگاه آرتمیس فرمانیه. چاپ این پرچم در دو طرح مختلف انجام گردیده است. پایه این پرچم نیز از نوع پایه ساحلی سنگین است که بسیار مقاوم و مرغوب میباشد.
سفارش تولید پرچم ساحلی بر روی پارچه ساتن اجرا گردیده است. پرچم‌های ساحلی برای نمایان کردن فروشگاه و کسب و کار بسیار مناسب هستند. این پرچم‌ها در افتتاحیه‌ها نیز برای پروسه برندینگ بسیار موثر می‌باشند. در این مورد این پرچم برای فروش ویژه فروشگاه طراحی و اجرا گردیده است.

تولید پرچم ساحلی

به سفارش فروشگاه آرتمیس

جنس پرچم: ساتن

چاپ به صورت دیجیتال

طراحی و پیاده سازی پوریا جباری